Aangepaste mogelijkheden voor onderwijsprogramma, examens en ondersteuning in mbo en hoger onderwijs

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om te verkennen hoe de WEB en de WHW aangepast kunnen worden zodat studenten met een functiebeperking, een chronische ziekte of een mantelzorgtaak via de OER geïnformeerd moeten worden over aangepaste mogelijkheden voor zowel het onderwijsprogramma, de examens als het ondersteuningsaanbod (motie Kuik/Wes-terveld). In de rapportage wordt van dit onderzoek verslag gedaan.

Het onderzoek betreft een verkennende studie , waarin eerst een analyse van relevante wet- en regelgeving is gemaakt. Vervolgens is bij in totaal 15 instellingen in het mbo en hoger onderwijs verkend hoe wet- en regelgeving in praktijk wordt toegepast. Het onderzoek geeft een goede indicatie van de succesfactoren en knelpunten in de bestaande praktijk. Tot slot is een analyse gemaakt van de rol van wet- en regelgeving in de praktijk en een analyse van de consequenties van mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving.

Auteurs: drs. Rita Kennis, Tessa Jenniskens MSc, drs. Ton Eimers

Lees ook

algemeen

Nieuwe site!

Linda Willemsen

Geplaatst op 26 december 2022 Lees publicatie
nieuws

Verzuimproblematiek in po en vo wordt onderschat

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief