Onderzoek naar de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA)

In het verlengde van de Wet Vroegtijdige Aanmelddatum en Toelatingsrecht mbo is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) ingevoerd. In deze voorziening wisselen vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten gegevens uit over de aanmeldingen van studenten die overstappen naar het mbo, met als doel ‘een sluitende informatievoorziening te creëren waarmee alle overstappende jongeren in Nederland met behulp van actuele informatie gedurende de overstap op de voet gevolgd en tijdig begeleid kunnen worden, zodat ze aankomen op het mbo’.

De regeling waarmee de gegevensuitwisseling via de VVA geregeld werd, is in de zomer van 2020 in werking getreden. Er werd echter minder gebruik gemaakt van de VVA dan was beoogd. KBA Nijmegen en ECBO hebben in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de VVA om de stuurgroep VVA inzicht en handvatten te bieden om keuzes te maken voor de toekomst van de VVA. In het onderzoek is op basis van gesprekken met stakeholders, met vertegenwoordigers vanuit vo, mbo en gemeenten uit tien RMC-regio’s en twee expertsessies onderzocht welke aanpassingen nodig zijn aan de VVA om het veld in staat te stellen de doelen van de VVA te bereiken en wat is dan nodig om die aanpassingen te realiseren. Aan de hand van een aantal scenario’s is een advies uitgebracht over de toekomst van de VVA.

Download het onderzoeksrapport

Nieuwsbericht VO-raad: VVA stopt per 30 september, wettelijke verplichte gegevensuitwisseling blijft.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Bianca Leest

Lees ook

arbeidsmarkt

Geautoriseerde beschrijving Zorgkundige–Verzorgende-IG

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Veiligheid in het onderwijs

Daniëlle van Helvoirt MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief