Bekostiging van het praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs kent nu een gedeelde bekostiging: het budget dat een pro-school voor een leerling ontvangt is gesplitst in een basis- en een ondersteuningsbedrag. Het basisbedrag ontvangt de school rechtstreeks van DUO. Het ondersteuningsbedrag dat de school ontvangt (ook van DUO) wordt afgetrokken van het budget lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de opties van gedeelde of ongedeelde bekostiging van het praktijkonderwijs. Het onderzoek heeft zich gericht op twee hoofdvarianten van de bekostiging praktijkonderwijs, namelijk de huidige, gedeelde bekostiging of een nieuwe, ongedeelde bekostiging. In de overweging om wel of niet voor een ongedeelde bekostiging te kiezen, speelt ook de vraag mee of dat consequenties heeft (of zou moeten hebben) voor toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het praktijkonderwijs.

De voor- en nadelen van de twee bekostigingsvarianten afwegend luidt de conclusie van het onderzoek dat er valide argumenten zijn om tot een ongedeelde bekostiging van het praktijkonderwijs te besluiten. Een tweede conclusie luidt dat het niet wenselijk is om de school voor praktijkonderwijs zelf te laten besluiten over de toelaatbaarheid van een leerling. Aanbevolen wordt om die bevoegdheid bij het samenwerkingsverband te laten, zoals in de huidige situatie het geval is.

Download het Rapport

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Rita Kennis

Lees ook

arbeidsmarkt

Geautoriseerde beschrijving Zorgkundige–Verzorgende-IG

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Veiligheid in het onderwijs

Daniëlle van Helvoirt MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief