SchoolWerkt!

De gemeente Utrecht heeft namens de gezamenlijke partijen in de SchoolWerkt-agenda opdracht verleend voor monitoring: de SchoolWerkt-monitor. In de SchoolWerkt-monitor staan de jongeren en jongvolwassenen die woonachtig zijn in de RMC-regio Utrecht en hun schoolloopbaan centraal. Hoe het met deze jongeren en jongvolwassenen gaat is de hoofdvraag van deze monitor: zitten ze op school, halen ze een diploma, krijgen ze ondersteuning, hebben ze werk?

De eerste meting van de SchoolWerkt-monitor is in januari 2018 verschenen. De schoolloopbaan van alle jongeren en jongvolwassenen in de regio is in deze meting kwantitatief in beeld gebracht (peildatum 1 oktober 2017). In juli 2019 verscheen de tweede meting van de SchoolWerkt-monitor (peildatum 1 oktober 2018). In deze meting werden, naast een update van de cijfers uit de eerste meting, zes verdiepende (deel)onderzoeken uitgevoerd. Vanaf 2020 is – voor het kwantitatieve deel – een vervolg gegeven aan de dataverzameling. De derde meting (peildatum 1 oktober 2019) en vierde meting (peildatum 1 oktober 2020) zijn een meer beknopte versie van de vorige metingen van de SchoolWerkt-monitor en hebben de vorm van een factsheet. Deze metingen zijn bedoeld om de continuering van de dataverzameling voort te zetten.

De publicaties van de eerste, tweede, derde en vierde meting van de SchoolWerkt-monitor zijn hier te vinden:
• SchoolWerkt-monitor 2017
• SchoolWerkt-monitor 2018
• SchoolWerkt-monitor 2019
• SchoolWerkt-monitor 2020

De belangrijkste uitkomsten van de vijfde meting van de SchoolWerkt-monitor zijn ook visueel verwerkt in een infographic:
• Infographic SchoolWerkt-monitor 2021

Lees hier de vijfde meting

Auteurs: Kelly Beurskens MSc, drs. Rita Kennis, drs. Ton Eimers

Lees ook

arbeidsmarkt

Geautoriseerde beschrijving Zorgkundige–Verzorgende-IG

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief